Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8551
Title: Wychowanie do wartości - w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji
Authors: Olbrycht, Katarzyna
Keywords: wychowanie do wartości; wychowanie; współczesna edukacja
Issue Date: 2012
Citation: Paedagogia Christiana, 2012, t. 1, s. 89-104
Abstract: Podejmując te rozważania, sięgnęłam do swojego tekstu Dylematy współczesnego wychowania sprzed 20 lat14, zastanawiając się, w jakim stopniu wychowawcze dylematy aksjologiczne, o których pisałam w 1991 roku, zostały rozwiązane bądź rozwiązały się same ze względu na przemiany społeczne, kulturowe, upływ czasu, a przede wszystkim zmiany w edukacji. Wśród nich podkreślałam wtedy brak decyzji dotyczących tego, jakim człowiekiem ma być wychowanek XXI wieku, jakie wartości chcielibyśmy, żeby samodzielnie, w sposób wolny i bezinteresowny dostrzegał, wybierał, uznawał, jakim był gotów służyć, jakie chciał realizować i tworzyć. Dylematy aksjologiczne zawsze będą towarzyszyły działaniom pedagogicznym, w których jedni – sami funkcjonujący w świecie określonych wartości – oddziałują na drugich, wpływając na to, co ci uznają i będą uznawać za cenne. Jest to najbardziej wrażliwa sfera działań pedagogicznych, w tym – przede wszystkim edukacyjnych. Jednak pozostawienie jej biegowi wypadków, przypadkom, doraźnej socjalizacji, podważa sens edukacji jako szeroko pojętego wychowania[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8551
ISSN: 1505-6872
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olbrycht_Wychowanie_do_wartosci_w_centrum.pdf621,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons