Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8559
Title: Kształtowanie tożsamości jednostki wobec rzeczywistości VUCA i ryzyka zjawisk teorii Czarnego Łabędzia
Authors: Musioł, Anna
Keywords: etyka aksjologiczna; tożsamość; globalizacja; VUCA rzeczywistość; Czarny Łabędź
Issue Date: 2018
Citation: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Z. 131 (2018), s. 371-382
Abstract: Przewodnim celem artykułu jest próba ukazania sposobów kształtowania się ludzkiej tożsamości w świecie toczących się procesów globalizacyjnych. Podejmując refleksję nad niniejszymi zagadnieniami, szczególną uwagę zwracam na wpływ niestabilnego otoczenia określanego akronimem VUCA oraz sytuację wydarzania się zdarzeń lub zjawisk mało prawdopodobnych ujmowanych symbolem Czarnego Łabędzia Nassima Nicolas Taleba. Czyniąc punktem wyjścia rozważań aksjologię jako etykę samookreślania się podmiotu wobec siebie i otoczenia, przyglądam się jakości ludzkiego życia. W artykule, w sposób systematyczny, poruszam zagadnienia: rozumienia tożsamości, znaczenia globalizacji (w jej indywidualnym i wspólnotowym wymiarze) oraz glokalizacji z uwzględnieniem znamiennych cech człowieka kultury euroamerykańskiej, by w rezultacie prowadzonych analiz przedstawić charakterystykę VUCA i Czarnych Łabędzi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8559
ISSN: 1641-3466
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musiol_Ksztaltowanie_tozsamosci_jednostki_wobec_rzeczywistosci.pdf751,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons