Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8562
Title: Problematyka książki elektronicznej na łamach "Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej" w latach 2008-2015
Authors: Łakomy-Chłosta, Agnieszka
Keywords: e-book; książka elektroniczna; Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej; BABIN; e-książka
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Pulikowski (red.), "Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek" (S. 91-110). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "E‑książka stała się ważną częścią współczesnego rynku wydawniczego. Jako taka jest także przedmiotem zainteresowania bibliologów na całym świecie, a analizy różnych aspektów jej funkcjonowania omawiane są na łamach prasy branżowej. Wiedzy o tematyce poruszanej w światowych czasopismach bibliotekarskich dostarczają bibliografie analityczne. Obok publikacji międzynarodowych, do których zaliczyć można między innymi „Library and Information Science Abstracts” oraz „Library, Information Science & Technology Abstracts”, ważną rolę dla polskich czytelników wśród bibliografii analitycznych ogrywa opracowywana przez Bibliotekę Narodową „Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i I nformacji Naukowej” (BABIN ). BABIN „rejestruje analizy dokumentacyjne artykułów z wybranych najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej tytułów czasopism zagranicznych”. […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8562
ISBN: 9788322630952
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lakomy_problematyka_ksiazki_elektronicznej_na_lamach.pdf538,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons