Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8564
Title: Nauki pomocnicze bibliologii : stan badań
Authors: Sąsiadek, Ewa
Keywords: nauki pomocnicze bibliologii; bibliologia
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Pulikowski (red.), "Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek" (S. 169-182). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Cechą nowoczesnej nauki jest postępująca specjalizacja prowadząca do powstawania nowych dyscyplin, pozostających z sobą w łączności między innymi z powodu przenikania się obszarów badawczych, metod czy rozwoju historycznego. Samodzielne funkcjonowanie poszczególnych nauk, bez korzystania ze zdobyczy innych dziedzin, przestaje być dziś możliwe, „cała nauka staje się splotem dyscyplin naukowych wzajemnie wspomagających się, w których każda nauka ze względu na inną jest w jakiś sposób pomocniczą”. [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8564
ISBN: 9788322630952
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sasiadek_nauki_pomocnicze_bibliologii_stan_badan.pdf516,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons