Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8569
Title: Literatura kresowa w kolekcji księdza profesora Józefa Krętosza w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego; Józef Krętosz; księgozbiór ks. Józefa Krętosza
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Pulikowski (red.), "Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek" (S. 295-308). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W zbiorach Biblioteki Teologicznej od wielu lat gromadzone są obszerne kolekcje książek przekazywane przez kapłanów archidiecezji katowickiej1. W 2014 roku zasób kościelnej książnicy powiększył się o nowy zbiór, podarowany przez ks. prof. Józefa Krętosza – pracownika naukowego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zakres kolekcji ks. J . Krętosza wiąże się z jego działalnością naukowo‑dydaktyczną, oraz pastoralno‑duszpasterską. Rozwijając zainteresowania historyczno‑teologiczne i aktywnie uczestnicząc w wielu gremiach naukowych i duszpasterskich, bibliofil zbierał potrzebne publikacje, kompletował tematyczne serie i uzupełniał w zasobach czasopism brakujące roczniki. Zgromadzona literatura przez lata służyła uczonemu do pracy naukowo‑badawczej, dydaktycznej i codziennej posługi duszpasterskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8569
ISBN: 9788322630952
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_literatura_kresowa_w_kolekscji_ksiedza.pdf454,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons