Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8575
Title: Szaleństwo niemożliwego versus przepracowanie - przebaczenie jako paradoksalny mechanizm rozwojowy
Authors: Maliszewski, Krzysztof
Keywords: tożsamość; przebaczenie; teatralizacja przebaczenia; radykalne zło; niewybaczalne; dwoistość
Issue Date: 2016
Citation: Paedagogia Christiana, T. 38, nr 2 (2016), s. 11-34
Abstract: Tekst zwraca uwagę na istotną, ale rzadko rozważaną kwestię pedagogiczną. Przebaczenie to jedno z kluczowych egzystencjalnych doświadczeń związanych z rozwojem tożsamości. Istnieje pokusa, by krzywdę i odwet czynić centrum tożsamości. Tekst pokazuje dialektyczne napięcia zachodniej tradycji opisu przebaczenia między niewybaczalnym a radykalnym przebaczeniem wszystkiego, wymogiem skruchy a wybaczeniem bezwarunkowym, społecznym pojednaniem a indywidualnym szaleństwem niemożliwego, logiką równoważności a logiką nadmiaru. Przebaczenie "czyste" to implozja zła. A to jest jeden z najważniejszych i najtrudniejszych mechanizmów transformacji osobowości człowieka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8575
DOI: 10.12775/PCh.2016.020
ISSN: 1505-6872
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliszewski_Szalenstwo_niemozliwego_versus_przepracowanie.pdf647,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons