Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/858
Tytuł: Gra zespołowa oraz czytanie nut "a'vista" w procesie kształcenia studentów
Autor: Adamczyk, Agata
Słowa kluczowe: Muzyka kameralna; Czytanie nut a’vista
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 162-169)
Abstrakt: The article presents some of the problems connected with playing in a chamber band and the ability to read the notes a’vista. These are the very factors directly influencing the artistic development of a young musician and necessary in his/her education. The part devoted to playing in a band briefly presents the history of chamber music and, subsequently, discusses the phenomena connected with the performance of the genre under investigation. The author presents the observations coming from her own pedagogical and performing experiences as well as introduces the issues related to playing a’vista on the basis of works by Tadeusz Wroński and Juliusz Adamowski. She briefly discusses their reflections and methods of practicing. The final part presents her own remarks connected with making this skill perfect.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/858
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Adamczyk_Gra_zespolowa_oraz_czytanie_nut.pdf304,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons