Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8611
Title: Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001-2014 w krajach sąsiadujących z Polską : materiały do bibliografii. Cz. 3: Litwa i Rosja
Authors: Janczulewicz, Katarzyna
Keywords: bibliologia w polonikach; informatologia w polonikach; bibliologia; informatologia
Issue Date: 2017
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2017), s. 125-148
Abstract: Materiały do bibliografii z dziedziny polskiej bibliologii i informatologii w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską (Rosja i Litwa)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8611
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janczulewicz_polska_bibliologia_i_informatologia_w_polonikach.pdf464,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons