Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8613
Title: Ogólnopolska konferencja "Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie" (Wrocław, 6-7 października 2016 r.)
Authors: Janczulewicz, Katarzyna
Keywords: Ogólnopolska konferencja "Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie"
Issue Date: 2017
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2017), s. 187-193
Abstract: "Bibliotekom zostało powierzone zadanie i obowiązek zachowania oryginalnych publikacji dokumentujących różnorodne przejawy aktywności społecznej, obecne w społecznym odbiorze od momentu wynalezienia druku i kształtowane wraz z rozwojem technologii komunikacji masowej. Dokumenty życia społecznego w wielorakiej formie stanowią swoisty fenomen i cenne źródło wiedzy historycznej. Ostatnie ogólnopolskie spotkanie bibliotekarzy dotyczące dokumentów życia społecznego miało miejsce we Wrocławiu w 2004 r. W ostatniej dekadzie nastąpiły radykalne zmiany technologiczne, w których coraz częściej uczestniczą również biblioteki." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8613
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janczulewicz_ogolnopolska_konferencja_dokumenty_zycia.pdf367,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons