Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8616
Title: Narada problemowa poświęcona programowi szkoleniowemu Erasmus+ (Katowice, 26 września 2016 r.)
Authors: Piechota, Adriana
Keywords: program Erasmus+; narada problemowa poświęcona programowi szkoleniowemu Erasmus+
Issue Date: 2017
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2017), s. 171-174
Abstract: "Zorganizowane przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach spotkanie bibliotekarzy akademickich, które odbyło się 26 września 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach, poświęcone było zagranicznej mobilności pracowników szkół wyższych w ramach programu szkoleniowego Erasmus+. Podczas narady zaprezentowano 5 referatów w formie prezentacji, które wygłosili pracownicy: Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8616
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piechota_narada_problemowa_poswiecona_programowi.pdf345,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons