Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8616
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPiechota, Adriana-
dc.date.accessioned2019-03-20T08:53:03Z-
dc.date.available2019-03-20T08:53:03Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationNowa Biblioteka, Nr 1 (2017), s. 171-174pl_PL
dc.identifier.issn1505-4195-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/8616-
dc.description.abstract"Zorganizowane przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach spotkanie bibliotekarzy akademickich, które odbyło się 26 września 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach, poświęcone było zagranicznej mobilności pracowników szkół wyższych w ramach programu szkoleniowego Erasmus+. Podczas narady zaprezentowano 5 referatów w formie prezentacji, które wygłosili pracownicy: Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach." […] (fragm.)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprogram Erasmus+pl_PL
dc.subjectnarada problemowa poświęcona programowi szkoleniowemu Erasmus+pl_PL
dc.titleNarada problemowa poświęcona programowi szkoleniowemu Erasmus+ (Katowice, 26 września 2016 r.)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalNowa Bibliotekapl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piechota_narada_problemowa_poswiecona_programowi.pdf345,53 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons