Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8629
Title: Aktualizowanie potencjalności twórczej w kontekście kultury i sztuki a habitus pierwotny – rozważania obrazoburcze?
Authors: Krasoń, Katarzyna
Keywords: potencjalność twórcza; edukacja estetyczna; habitus; creative potentiality; aesthetic education
Issue Date: 2018
Citation: Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, Nr 2 (2018), s. 191-204
Abstract: The text presents initial qualitative research related to the aesthetics of school, which illustrates the problem of taking into account the cultural habitus of the student in education to creativity, as well as the need to focus on individual needs, especially in the scope of a child’s sense of empowerment.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8629
DOI: 10.18778/2450-4491.07.10
ISSN: 2450-4491
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krason_Aktualizowanie_potencjalnosci_tworczej.pdf406,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons