Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8640
Title: Work as a value in the minds of the young generation of Poles
Authors: Swadźba, Urszula
Keywords: praca jako wartość; młodzież
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Swadźba, R. Cekiera, M. Żak (red.), "Praca - konsumpcja - przedsiębiorczość : świadomość ekonomiczna młodego pokolenia" (S. 101-115). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł przedstawia – na podstawie uaktualnionych założeń teoretycznych dotyczących zagadnień pracy, szczególnie pracy zawodowej – pozycję pracy w hierarchii aksjologicznej młodego pokolenia Polaków. Podstawą analizy i wniosków były badania empiryczne, zrealizowane – w ramach Visegrad Standard Grant “The economic awareness of the young generation of Visegrad countries” – wśród studentów trzech katowickich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej. Analiza empiryczna objęła wartościowanie pracy przez młodych Polaków, dominujące w tym pokoleniu twierdzenia dotyczące pracy i cech pracy. Młode polskie pokolenie realizuje materialistyczne, bądź postmaterialistyczne wartości pracy, co potwierdza koncepcje Ronalda Ingleharta odnośnie zmiany systemów wartości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8640
ISBN: 9788380129078
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swadzba_work_as_value_in_the_minds.pdf486,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons