Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8641
Title: Écriture imitative – écriture artistique ou « artisanale » ? Histoires de femmes au collier de velours
Authors: Wandzioch, Magdalena
Keywords: artistic writing; plagiarism; “artisan” writing; twórczość artystyczna; plagiat; artysta-rzemieślnik
Issue Date: 2018
Citation: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica, nr 13(2018), s. 87-97
Abstract: W 1613 roku ukazał się anonimowy tekst Histoire prodigieuse d’un gentilhomme auquel le diable est apparu, et avec lequel il a conversé sous le corps d’une femme morte, advenue à Paris le 1 janvier 1613. Ten tekst stał się źródłem inspiracji dla Washingtona Irvinga, a następnie dla kilku pisarzy francuskich, m.in. Petrusa Borela, Paula Lacroix, Alexandre’a Dumasa i Josepha Méry’ego. Wszyscy ci autorzy splagiatowali opowiadanie amerykańskiego pisarza i trudno uważać ich za prawdziwych artystów. Ich teksty przypominają raczej wyrób „rzemieślniczy”. Jedynie powieść Alexandre’a Dumasa, mimo wielu zapożyczeń, wyróżnia się oryginalnością i dzięki temu jej autor zasługuje na miano artysty rzemieślnika.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8641
DOI: 10.18778/1505-9065.13.09
ISSN: 2449-8831
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wandzioch_Ecriture_imitative.pdf528,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons