Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8653
Title: Gottlob Frege o prawdzie w okresie wydawania dwóch tomów Grundgesetze der Arithmethik (1893-1903)
Authors: Besler, Gabriela
Keywords: Gottlob Frege; prawda; logika; wartości logiczne; myśl; logicyzm
Issue Date: 2018
Citation: Studia Semiotyczne, T. 32, nr 2 (2018), s. 51-73
Abstract: W latach 1893 i 1903 ukazały się dwa tomy najważniejszego dzieła Fregego Grundegezte der Arithmetik. Ten okres można nazwać „szczytem logicyzmu” Fregego. Chociaż temat prawdy w logiczno-filozoficznej twórczości Fregego był podejmowany wielokrotnie, to brakuje pozycji skupiającej się na badaniu poglądów w tym okresie. Dotyczy to w szczególności literatury polskiej. Moim zadaniem jest zebranie i uporządkowanie wszystkich wypowiedzi Fregego na temat prawdy w okresie wydawania wspomnianych tomów. Realizując to zadanie, badam użycie tego pojęcia w pierwszym tomie Grundegezte der Arithmetik oraz w niepublikowanym tekście Logik. Podejmuję zagadnienie funkcjonowania tego terminu w szczególnych kontekstach: antynomii, geometrii i wyrażania ogólności. Na koniec zasygnalizuję kwestię sposobu rozumienia późniejszych wypowiedzi Fregego na temat prawdy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8653
DOI: 10.26333/sts.xxxii2.04
ISSN: 2544-073X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Besler_Gottlob_Frege_o_prawdzie_w_okresie_wydawania.pdf343,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons