Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/867
Title: Wprowadzanie dziecka w świat wartości (nie tylko muzycznych) a przygotowanie zawodowe nauczyciela
Authors: Wollman, Lidia
Keywords: Świat wartości w życiu dziecka; Wartości artystyczne
Issue Date: 2010
Citation: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 284-293)
Abstract: The author introduces the readers into the world of children and specificity of children’s world perception. She postulates the necessity of the practical preparation of early education teachers to be on their academic and self-development path. She accentuates the value of art, existing with it or creating it in the prevention of social pathologies as well as in a full personal development of each individual.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/867
ISBN: 9788322619391
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wollman_Wprowadzenie_dziecka_w_swiat_wartosci.pdf295,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons