Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/867
Tytuł: Wprowadzanie dziecka w świat wartości (nie tylko muzycznych) a przygotowanie zawodowe nauczyciela
Autor: Wollman, Lidia
Słowa kluczowe: Świat wartości w życiu dziecka; Wartości artystyczne
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 284-293)
Abstrakt: The author introduces the readers into the world of children and specificity of children’s world perception. She postulates the necessity of the practical preparation of early education teachers to be on their academic and self-development path. She accentuates the value of art, existing with it or creating it in the prevention of social pathologies as well as in a full personal development of each individual.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/867
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wollman_Wprowadzenie_dziecka_w_swiat_wartosci.pdf295,43 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons