Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8720
Title: Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wobec zawodowych zagrożeń
Authors: Gebel, Tomasz
Keywords: piecza zastępcza; wsparcie społeczne; rodzina
Issue Date: 2017
Citation: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J - Paedagogia-Psychologia, Vol. 30, nr 4 (2017), s. 259-268
Abstract: Wśród wielu zmian, jakie następują w funkcjonowaniu systemu pieczy zastępczej, bardzo istotnym elementem jest pojawienie się profesji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W artykule scharakteryzowano zadania powierzane koordynatorom, faktycznie wykonywane przez nich czynności oraz problemy, z jakimi borykają się rodziny zastępcze. Empiryczna część opracowania zawiera spostrzeżenia i przekonania specjalistów zatrudnionych jako koordynatorzy na temat trudności i zagrożeń związanych ze swoją rolą zawodową. Autor prezentuje najważniejsze kierunki przekształceń oraz wyzwania stojące przed pieczą zastępczą. Wnioski mogą być przyczynkiem do projektowania zmian w lokalnych systemach wspierania rodziny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8720
DOI: 10.17951/j.2017.30.4.259
ISSN: 0867-2040
2449-8521
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gebel_Koordynatorzy_rodzinnej_pieczy_zastepczej.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons