Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8767
Title: Opowieść z Grzybowszczyzny : „Byli też i tacy, którym to było mało”
Authors: Duda, Anna
Keywords: Grzybowszczyzna; Teatr Wierszalin; „Opowieść z Grzybowszczyzny”
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Świątek, P. Tenczyk (red.), "Teatrologia na rozdrożach" (S. 191-200). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Z reguły myśli takie nawiedzają ludzi pochodzących z kultur długo opierających się rozwojowi cywilizacyjnemu, skrytych na skraju puszczy, o których krążą legendy – właśnie jak społeczność zamieszkująca dzisiejsze tereny Grzybowszczyzny, okolice Supraśla, Krynek, Jurowlan, Pierożków, Kruszynian. Zdecydowaliśmy się opowiedzieć o nich również my, mieszkańcy Śląska, odlegli przestrzenią geograficzną i kulturową od miejsc, które wybraliśmy jako cel podróży." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8767
ISBN: 9788380128583
Appears in Collections:Książki/rozdziały

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duda_opowiesci_z_grzybowszczyzny_byli_tez.pdf6,14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons