Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8767
Tytuł: Opowieść z Grzybowszczyzny : „Byli też i tacy, którym to było mało”
Autor: Duda, Anna
Słowa kluczowe: Grzybowszczyzna; Teatr Wierszalin; „Opowieść z Grzybowszczyzny”
Data wydania: 2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Świątek, P. Tenczyk (red.), "Teatrologia na rozdrożach" (S. 191-200). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Z reguły myśli takie nawiedzają ludzi pochodzących z kultur długo opierających się rozwojowi cywilizacyjnemu, skrytych na skraju puszczy, o których krążą legendy – właśnie jak społeczność zamieszkująca dzisiejsze tereny Grzybowszczyzny, okolice Supraśla, Krynek, Jurowlan, Pierożków, Kruszynian. Zdecydowaliśmy się opowiedzieć o nich również my, mieszkańcy Śląska, odlegli przestrzenią geograficzną i kulturową od miejsc, które wybraliśmy jako cel podróży." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8767
ISBN: 9788380128583
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Duda_opowiesci_z_grzybowszczyzny_byli_tez.pdf6,14 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons