Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/879
Tytuł: IX symfonia Ludwiga van Beethovena w aspekcie problemów wykonawczych partii chóralnej
Autor: Sutryk, Waldemar
Słowa kluczowe: IX symfonia Ludwiga van Beethovena
Data wydania: 2012
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 173-184). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Symphony No. 9, a music masterpiece by Ludwig van Beethoven seems to the author of the article to be special, solemn and rich in content and music. An outstanding work requires a perfect art of performing. The author concentrates on the problems of performing choir parts within a harmonic and melic structure, rhythmicity, dynamism, intonation, agogics, text, articulation and a general artistic impression. The text is rich in information and practical remarks on the art of conducting a choir band.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/879
ISBN: 9788322621035
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sutryk_IX_symfonia_Ludwiga_van_Beethovena.pdf328,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons