Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8792
Title: Dokumentacja stanu badań bibliologicznych o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1945–2015 [recenzja]
Authors: Lubojańska, Eliza
Keywords: Ryszard Żmuda; Dokumentacja stanu badań bibliologicznych o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1945–2015; recenzja książki
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media 2018, nr 4 (31) (2018), s. 149–153
Abstract: Recenzja książki Dokumentacja stanu badań bibliologicznych o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1945– 2015 / Ryszard Żmuda. – Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2017. – 418 s. ; 24 cm. – (Biblioteki Kościoła w Polsce w świetle publikacji i prac dyplomowych (1945–2015) ; cz. 2, Stan badań bibliologicznych ; t. 3). ISBN 978-83-944147-7-1
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8792
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubojanska_Dokumentacja_stanu_badan_bibliologicznych.pdf387,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons