Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/880
Tytuł: Transkrypcje wiolonczelowe utworów Fryderyka Chopina w niemieckim środowisku muzycznym
Autor: Mizia, Urszula
Słowa kluczowe: Fryderyk Chopin; Transkrypcje wiolonczelowe
Data wydania: 2012
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 185-194). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The awareness of today’s unquestioned composing value of Chopin’s heritage was being born during his life and was particularly expressed in the German music environment at all instrumental levels via the piano copies of the originals. The article is an attempt to show this mass phenomenon on the basis of a selected instrument of cello.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/880
ISBN: 9788322621035
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mizia_Transkrypcje_wiolonczelowe_utworow_Fryderyka_Chopina.pdf307,11 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons