Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8822
Title: Wstęp
Authors: Szalbot, Magdalena
Odoj, Grzegorz
Keywords: Studia Etnologiczne i Antropologiczne; etnologia; antropologia; obszary kulturowe współczesnego miasta
Issue Date: 2013
Citation: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 13 (2013), s. 9-13
Abstract: "Obszar współczesnego miasta to najczęściej niejednolita urbanistycznie przestrzeń, odznaczająca się raczej chaosem kompozycyjnym niż przejrzystym uporządkowaniem elementów. W wielu przypadkach składa się na nią tzw. stare miasto, stanowiące historycznie ukształtowane centrum, pozbawione już jednak swego kulturowego i symbolicznego znaczenia, wokół którego powstałe osiedla zwartych zespołów bloków mieszkalnych zajęły dawne tereny podmiejskie i stworzyły nową strukturę wielkomiejską. Zaistnienie budownictwa osiedlowego zainicjowało proces marginalizacji tradycyjnej dzielnicowej struktury miejskiej, która sprawiała, że między mieszkańcami a miastem mogły powstawać i utrzymywać się trwałe relacje przynależności i przywiązania oraz świadomość lokalnej tożsamości społeczno‑kulturowej. Na styku tych obszarów różniących się nie tylko fizycznie, ale też społecznie obserwuje się współcześnie, z jednej strony, tendencję przenikania treści kulturowych, z drugiej — zachowywanie przez nie względnej odrębności." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8822
ISSN: 1506-5790
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szalbot_Odoj_Wstep.pdf254,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons