Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/885
Tytuł: Muzyka w środowisku szkolnym dziecka
Autor: Uchyła-Zroski, Jadwiga
Słowa kluczowe: Muzyka a wychowanie; Kompetencje nauczyciela muzyki
Data wydania: 2012
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 275-287). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author analyses factors determining learner’s musical development in the school environment. She underlines the role of learner’s emotional attitude to the subject contents being covered, gaining musical abilities indispensable to shaping personal culture. She perceives a teacher as a guide familiarizing learners with the secrets of musical language, and claims that both teachers and learners must be creative and responsible to one another in the process of music education. An efficient realization of pedagogic values of music can make music accompany them also in adulthood.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/885
ISBN: 9788322621035
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Uchyla_Zroski_Muzyka_w_srodowisku_szkolnym_dziecka.pdf316,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons