Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8864
Tytuł: Labirynt - od starożytności do ponowoczesności. Figura uniwersalna
Autor: Lewicka, Barbara
Słowa kluczowe: labyrinth; sociology of culture; Western culture; sociology of change; postmodern reality
Data wydania: 2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Skudrzyk, M. Suchacka, M. Szczepański (red.), "W sieci i w matni społecznej" (S. 37-53). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article constitutes an attempt at analyzing the figure of the labyrinth, which has existed in the Western culture since antiquity until the present times. The author follows the conception of the labyrinth based upon the assumption that even in the oldest civilizations, the labyrinth was conceived of as more than just a structure. Entering a labyrinth involved an inherent change in the ontological situation of the external world, subjected to the complex process of crossing the threshold. This architectural curiosity has continued to intrigue scholars and artists across the ages, becoming at the same time a reflection of the dominant intellectual, cultural and social trends at the time. The labyrinth, then, emerges as a construct which describes the external world. According to that assumption, in the second part of the article, the concept of the labyrinth is used to describe the postmodern reality.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8864
ISBN: 9788322630556
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lewicka_od_starozytnosci_do_ponowoczesnosci.pdf442,9 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons