Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8894
Tytuł: Local Elections as a Sphere for Forming Citizens’ Political Identity
Autor: Turska-Kawa, Agnieszka
Hacek, Miro
Słowa kluczowe: local elections; political identity; politics; Poland; Slovenia
Data wydania: 2017
Źródło: Politics in Central Europe, 2017, nr 2/3, s. 53-72
Abstrakt: The specifi city of local elections supports the idea that there is signifi cantly more chance of developing political identity at the local level. Given the social specifi city of local elections, we propose three hypotheses with the aim of ascertaining whether (i) the greater signifi cance of these elections, (ii) the specifi city of their political programmes and/or (iii) the proximity of voters to candidates lead to a stronger sense of individual political identity. These hypotheses are verifi ed from a comparative perspective by reference to local elections in Poland and Slovenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8894
DOI: 10.1515/pce-2017-0003
ISSN: 1801-3422
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Turska_Kawa_Local_Elections_as_a_Sphere.pdf292,21 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons