Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8895
Tytuł: Geography studies in Poland after 1989-selected issues
Autor: Tracz, Mariola
Hibszer, Adam
Słowa kluczowe: geography studies; higher education institutions; number of students recruitment
Data wydania: 2013
Źródło: Miscellanea Geographica, Vol. 17, no. 3, (2013), s. 19-25
Abstrakt: Changes in the position of geography as a field of education are examined in the context of the socio-political transition in Poland after 1989 and in relation to the changes in higher education. The influences of changes in higher education on the number of geography students in the years 1990–2009, the regional differentiation of interest in geography studies, and developments in staff and the organization of schools with geography programmes are analysed. In the years 1989/90–2008/09 the number of higher education schools offering geography programmes increased by one third. The range of programmes offered was widened with new specialisations
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8895
DOI: 10.2478/v10288-012-0042-1
ISSN: 2084-6118
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tracz_ Geography_studies_in_Poland.pdf994,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons