Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8926
Title: Manica rubida (Latreille, 1802) i Camponotus fallax (Nylander, 1856) (Hymenoptera: Formicidae) - gatunki nowe dla Beskidu Wschodniego
Authors: Kaszyca, Natalia
Baran, Bartosz
Keywords: Manica rubida; Camponotus fallax; fauna Beskidu Wschodniego, Polska
Issue Date: 2015
Citation: Acta Entomologica Silesiana, Vol. 23 (2015), s. 1
Abstract: "Manica rubida (Latreille, 1802) jest jedynym przedstawicielem rodzaju Manica (Jurine,1807) w Europie. Gatunek oligotopowy występujący w górach (500-2000 m n.p.m.) Centralnej i Południowej Europy, Azji Mniejszej, Krymu i Kaukazu.Camponotus fallax (Nylander, 1856) to gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, Afryce Północnej, Kaukazie, Azji Mniejszej, Północno-zachodnim Kazachstanie. Wykazywany nawet w Zachodniej części Syberii. W Polsce spotykany rzadko, na całym obszarze Polski północnej i centralnej (pomijając pobrzeże Bałtyku)".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8926
ISSN: 1230-7777
2353-1703
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaszyca_Manica_rubida_Latreille_1802_i_Camponotus_fallax.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons