Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8928
Title: Nowe stanowiska Oxythyrea funesta (Poda, 1761) (Coleoptera: Scarabaeidae) w Polsce
Authors: Taszakowski, Artur
Szczepański, Wojciech T.
Baran, Bartosz
Morawski, Miłosz
Keywords: Oxythyrea funesta; fauna, Polska
Issue Date: 2014
Citation: Acta Entomologica Silesiana, Vol. 22 (2014), s. 1-2
Abstract: "Oxythyrea funesta (Poda, 1761) jest gatunkiem subpontyjskim rozsiedlonym na obszarze od Kaukazu i Azji Mniejszej do zachodniej Europy i północnej Afryki (Kadej M. et al. 2013. Przyroda Sudetów 16: 95–114) i określanym jako termofil. Na terenie kraju uznawany był za relikt stepowy okresu postglacjalnego (Burakowski B. et al. 1983. Katalog Fauny Polski 23(9): 1–194)".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8928
ISSN: 1230-7777
2353-1703
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taszakowski_Nowe_stanowiska_Oxythyrea_funesta.pdf848,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons