Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8929
Title: Nowe stanowiska Omalisus (Omalisus) fontisbellaquaei Geoffroy, 1785 (Coleoptera: Omalisidae) w południowej Polsce
Authors: Szczepański, Wojciech T.
Karpiński, Lech
Taszakowski, Artur
Keywords: Omalisus (Omalisus) fontisbellaquaei; chrząszcze; fauna, Polska
Issue Date: 2013
Citation: Acta Entomologica Silesiana, Vol. 21 (2013), s. 1
Abstract: "Omalisus (Omalisus) fontisbellaquaei Geoffroy, 1785 jest jedynym przedstawicielem rodziny Omalisidae w Środkowej Europie. Jego zasięg występowania obejmuje obszar od Hiszpanii przez całą Europę Środkową, Włochy, Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, aż do Ukrainy i Turcji (Bocák 2007. Omalisidae. [In:] Löbl I., Smetana A. (Eds.), Catalogue of the Palearctic Coleoptera, Vol. 4. Apollo Books, Stenstrup: 210–211.)".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8929
ISSN: 1230-7777
2353-1703
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepanski_Nowe_stanowiska_Omalisus.pdf846,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons