Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8937
Title: Nowe stanowisko Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) na Górnym Śląsku
Authors: Karpiński, Lech
Szczepański, Wojciech T.
Keywords: Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus; chrząszcze; fauna Górnego Śląska, Polska
Issue Date: 2014
Citation: Acta Entomologica Silesiana, Vol. 22 (2014), s. 1
Abstract: "Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) objęty jest w Polsce ochroną prawną, ujęty jest także na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (Pawłowski J. et al. 2002. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. 155 pp. + supl. 74 pp.). Jednak przede wszystkim jest gatunkiem wskaźnikowym dla sieci obszarów Natura 2000, umieszczonym w II i IV Załączniku Dyrektywy Siedliskowej. Z tego też względu w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost zainteresowania tym gatunkiem".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8937
ISSN: 1230-7777
2353-1703
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karpinski_Nowe_stanowisko_Cucujus_cinnaberinus.pdf825,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons