Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/894
Tytuł: Bigos romantyczno-postmodernistyczny : o przedmowach Tytusa Szczeniowskiego
Autor: Nawarecka, Lucyna
Słowa kluczowe: Tytus Szczeniowski; Przedmowy
Data wydania: 2010
Źródło: J. Lyszczyna, M. Bąk (red.), "Romantyczne przemowy i przedmowy" (S. 217-225). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W książce o romantycznych powieściach w okresie międzypowstaniowym Ewa Owczarz kilkakrotnie podkreśla wyjątkowość cyklu czterech przedmów do czterech tomów Bigosu hultajskiego. Przedmowy te, zdaniem autorki, warte są osobnych badań, wydają się bowiem „ciekawsze dla historyka literatury od samej powieści”. Tytus Szczeniowski pisarz, krytyk, filozof, autor filozoficznych artykułów, w 1842 roku wydał książkę Przygotowanie do nauki dziejów powszechnych i historii rozwinięcia się umysłu i ducha ludzkiego, która spotkała się ze sporym zainteresowaniem w prasie warszawskiej, jednak jego głównym dziełem jest opublikowana pod pseudonimem Izasław Blepoński powieść Bigos hultajski. Bzdurstwa obyczajowe. Już sam podtytuł wprowadza w ironiczny intertekstualny dialog z Mieszaninami obyczajowymi Henryka Rzewuskiego. Dialog ten wyraźnie obecny zarówno w przedmowach, jak i w samej powieści pozwala potraktować Bigos… jako rodzaj palimpsestu, spod którego wydobywa się hipotekst Rzewuskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/894
ISBN: 9788322618332
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nawarecka_Bigos_romantyczno_postmodernistyczny.pdf370,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons