Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8955
Title: Nauczyciele języków obcych : konteksty pracy, kształcenie, doskonalenie - recenzja
Authors: Gabryś-Barker, Danuta
Keywords: nauczyciele języków obcych; kształcenie nauczycieli; wielojęzyczność; doskonalenie zawodowe nauczycieli
Issue Date: 2017
Citation: Konińskie Studia Językowe, Nr 2 (2017), s. 281-288
Abstract: "Monografia zatytułowana Nauczyciele języków obcych. Konteksty pracy – kształcenie – doskonalenie to ciekawy i bardzo na czasie zbiór tekstów doświadczonych naukowców i glottodydaktyków. Jest to lektura niezwykle ważna dla wszystkich zajmujących się kształceniem nauczycieli języków obcych w obecnych uwarunkowaniach i zapotrzebowaniu współczesnego świata na znajomość języków obcych, a tym samym konieczności priorytetowego potraktowania tego działu edukacji i osób stanowiących o jego sukcesie w największej mierze, tj. nauczycieli języków obcych. Promocja wielojęzyczności wskazuje również iż należy wyjść poza ramy dyskusji jedynie nad kształceniem w zakresie języka angielskiego, które to posiada już dużą bazę badawczą i może poszczycić się znaczącym stopniem innowacyjności. To ważne iż niniejszy tom poświęca również sporo miejsca innym językom nowożytnym".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8955
ISSN: 2353-1983
2353-5148
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gabrys_Barker_Nauczyciele_jezykow_obcych_konteksty_pracy.pdf318,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons