Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/896
Tytuł: Ślady staropolskich konwencji eksordialnych w przedmowach Władysława Syrokomli
Autor: Ryba, Renata
Słowa kluczowe: Władysław Syrokomla; Przedmowy
Data wydania: 2010
Źródło: J. Lyszczyna, M. Bąk (red.), "Romantyczne przemowy i przedmowy" (S. 193-207). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Przyglądając się twórczości Władysława Syrokomli, można dostrzec, że istotnym aspektem jego pisarskiej aktywności niewątpliwie było popularyzowanie literatury i kultury staropolskiej. Czynił to nie tylko podejmując w swych dziełach fabularnych tematy z narodowej przeszłości, ale także jako autor Dziejów literatury w Polsce i wytrwały translator poezji i prozy łacińskojęzycznej polskich pisarzy z XVI i XVII wieku. Ta działalność przekładowa, podjęta z rozmachem, za namową i przy wsparciu między innymi Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz historyka i edytora Mikołaja Malinowskiego, stała właściwie u początków pisarstwa Kondratowicza i, jak zauważają badacze, w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju poety, a nawet — to zdanie Franciszka Bielaka — dzięki tej dziedzinie aktywności stał się „zawodowym literatem i ostatecznie ośmielił do własnej oryginalnej twórczości”. Sam tłumacz rzeczywiście przykładał do swej pracy translatorskiej dużą wagę, mając świadomość spełniania narodowej misji: przywracania rodakom ich dziedzictwa kulturowego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/896
ISBN: 9788322618332
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ryba_Slady_staropolskich_konwencji_eksordialnych.pdf462,51 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons