Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8968
Title: PostindustriaLab. Praktykowanie miejsca postindustrialnego
Authors: Kunce, Aleksandra
Keywords: miejsce postindustrialne
Issue Date: 27-Dec-2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Abstract: Projekt ukazuje praktykowanie miejsca postindustrialnego w kulturze. Spojrzenie, które łączy perspektywy teoretyków i praktyków kultury, a także projektantów, jest ważne w badaniu zjawisk związanych z dziedzictwem postindustrialnym. Dla humanistyki istotne jest uchwycenie momentu przejścia od zagadnień projektowych do kulturowego namysłu nad zaprojektowanymi miejscami/rzeczami/pojęciami. Odwrót od produkcji przemysłowej jako „wytwarzania rzeczy”, na rzecz wytwarzania i przetwarzania idei, znaczy szlak transformacji technologicznej i powstającego przemysłu usług. Odejście od tego, co planowe i masowe ku temu, co przynajmniej w potencji indywidualne, otwiera nas na praktyki projektowe przekształcające to, co wykorzenione, opuszczone, dawne, zdegradowane. Analizy miasta, dizajnu, ekonomiki, społecznościowej okolicy otwierają się na badawcze oswojenie eksplozji projektowania w odziedziczonej przestrzeni postindustrialnej. Miejsce, jakkolwiek dzisiaj nadwerężone, jest wciąż wyzwaniem w myśli humanistycznej.
Description: Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Rozwój” 2.b 2bH 15 0099 83
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8968
ISBN: 978-83-66107-21-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kunce_PostindustriaLab_Praktykowanie_miejsca_postindustrialnego.pdf21,4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons