Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/898
Title: "Zastanówmy się nad tym, jak żyjemy" : Henry David Thoreau i praktyka wspólnoty
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: Henry David Thoreau; Wspólnota
Issue Date: 2008
Citation: Z. Kadłubek, T. Sławek (red.), "Wizerunki wspólnoty : studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej" (S. 15-69). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: We wczesnym, pochodzącym z 1851 roku zapisku odnajdziemy dylemat, który wytyczył trajektorię społecznej refleksji Thoreau. „Jest dla mnie rzeczą jasną , że ledwie jeden lub dwóch mieszkańców mojego miasta czy moich znajomych [...] czuje lub przynajmniej ulega silnemu doznaniu przyciągającemu ich w stronę lasu czy Natury, wszyscy natomiast bez wyjątku grawitują w stronę ludzi lub społeczeństwa”. Jeżeli losy i stan w spólnoty ludzkiej budzą zatrwożenie, dzieje się tak z powodu nieszczęśliwego przesunięcia systemu naszego odniesienia. Nie jest prawdą, jakoby człowiek był zrozumiały wyłącznie jako niezależna jednostka poza wszelkim odniesieniem. Filozof z Concord nie kreuje człowieka bez zobowiązań. To nie b rak odniesienia jednostki do kontekstu świata wyznaczał zadanie filozofowi; to umiejscowienie owego odniesienia było główną kwestią myśli Thoreau. „Oświecone Państwo” (enlightened State) jest możliwe tylko wtedy, gdy tworzą je niezależne od państwa jednostki, jednostka zaś czerpie swą siłę z innego niż państwo odniesienia. Jednostka jest bliźnim/sąsiadem (neighbor) państwa — a zatem pozostaje w dobrowolnej z nim bliskości, zachowując pełną autonomię. Thoreau marzy, że powstanie pańństwo, „które stać byłoby na traktowanie jednostki z szacunkiem należnym bliźniemu (neighbor)”.
Description: Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006—2007 jako projekt badawczy nr 1 H01C 052 30
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/898
ISBN: 9788322617908
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_Zastanowmy_sie_nad_tym_jak_zyjemy.pdf881,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons