Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8984
Tytuł: Application of passive seismic to shallow geological structures in urban areas
Autor: Mendecki, Maciej J.
Glazer, Michał
Mycka, Mateusz
Słowa kluczowe: passive seismic; Refraction Microtremor (ReMi); seismic noise; Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW); Resistivity Imaging (RI); urban area
Data wydania: 2014
Źródło: Studia Quaternaria, Vol. 31 (2014), s. 115-122
Abstrakt: To study the shallow geological structure the Refraction Microtremor (ReMi) method was applied. This technique uses seismic noise analysis where a source of this small vibrations is the human activity e.g.: traffic, production, factories. The surveys were carried out in selected urban areas in the region of the Upper Silesian Industrial District: Sosnowiec-Pogon , Chorzow-Chorzow Stary and Bytom-Karb. Each area is characterized by the presence of nearby roads with a very high traffic. The results of passive seismic (ReMi) were confronted with data obtained using Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) and resistivity imaging (RI). Seismic surveys were performed by apparatus PASI with 24 channels using geophones of 4.5Hz. The results showed that passive seismic can be satisfactorily used in such urban conditions. The shallow geological structure interpreted by seismic methods have been well-correlated with resistivity studies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8984
DOI: 10.2478/squa-2014-0012
ISSN: 1641-5558
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mendecki_Application_of_passive_seismic.pdf487,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons