Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8998
Title: Kształcenie instruktorów i nauczycieli tańca dla edukacji powszechnej - wybrane zagadnienia oświaty choreograficznej w Polsce i na Ukrainie
Other Titles: Training of dance trainers and teachers for general education - selected issues of choreographic education in Poland and Ukraine
Authors: Kisiel, Mirosław
Nikolai, Halina
Keywords: taniec; kształcenie instruktorów i nauczycieli; edukacja powszechna; doświadczenia polskie i ukraińskie
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
Citation: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, T. 10 (2018), s. 253-275
Abstract: W artykule opisano kształcenie, instruktorów i nauczycieli tańca, widziane jako konfrontacja polsko-ukraińskich doświadczeń, kontekstów i wyzwań. Zgromadzony materiał został zaprezentowany w dwóch częściach. Pierwszą poświecono wybranym zagadnieniom oświaty choreograficznej w Polsce, drugą zaś na Ukrainie. Główny cel pracy ukierunkowany został na potrzeby edukacji powszechnej w dziedzinie wychowania tanecznego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8998
DOI: 10.19251/rtnp/2018.10(10)
ISSN: 0860-5637
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_Ksztalcenie_instruktorow_i_nauczycieli_tanca_dla_edukacji.pdf665,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons