Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/900
Tytuł: Poddaństwo - dystans : trudna wiedza w doświadczaniu obcego
Autor: Kunce, Aleksandra
Słowa kluczowe: Wspólnota; Obcość
Data wydania: 2008
Źródło: Z. Kadłubek, T. Sławek (red.), "Wizerunki wspólnoty : studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej" (S. 111-143). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Pojęcia nie czekają na nas raz na zawsze ukształtowane. Kiedyś Gilles Deleuze i Felix Guattari napisali, że „nie istnieje niebo pojęć” Pojęcia zgodnie z traktem wytyczonym przez Friedricha Nietzschego powinny zostać oczyszczone, przetworzone, stworzone na nowo. Nawet pierwsze pojęcia mają w sobie wiele składników, jak piszą Deleuze i Guattari, za pomocą których są definiowane, nie są zrozumiałe same przez się. Moglibyśmy stwierdzić, że kontur pojęcia „obcy” i „wspólnota” jest nieostry, zdaje się wychodzić z mentalnego chaosu dzięki dookreśleniom dyscyplin społecznych, ale też zostaje ciągle na nowo zagarniany przez obszary nieokreśloności, nieoznaczenia. Zostaje wchłonięty przez to, co inne. I nie stanowi to zagrożenia dla pojęcia obcości/obcego, ale odsłania jego właściwą naturę. Każde pojęcie odsyła do czegoś innego, do innych problemów, które powodują, że w ogóle dane pojęcie ma istotne znaczenie. Bez tego, co dodatkowe, co problemowo związane z pojęciem, nie istniałby wystarczający merytoryczny powód, aby się pojęciem zajmować, by je roztrząsać i ustanawiać na nowo. Pojęcie bowiem krzyżuje problemy. Pojęcie obcego znajduje gdzieś ucieleśnienie, urzeczywistnia się w zdarzeniach, w doświadczeniach człowieka, w terytoriach, w działaniach wspólnot. Obcy znajduje swój cielesny wymiar w kulturowych konstelacjach rzeczy. Wielkość pojęcia, jego siłę organizowania myśli dałoby się zmierzyć naturą zdarzeń, do których się odnosi. Obcość okazuje się tu niezwykle pojemna i przydatna do opisania doświadczeń człowieka.
Opis: Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006—2007 jako projekt badawczy nr 1 H01C 052 30
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/900
ISBN: 9788322617908
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kunce_Poddanstwo_dystans.pdf731,63 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons