Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9049
Title: Profile identyfikacyjne uczniów ze szkół z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Czechach
Authors: Grabowska, Barbara
Keywords: szkoły z polskim językiem nauczania; profile identyfikacyjne; Czechy; Białoruś; Ukraina
Issue Date: 2012
Publisher: Komitet Badań nad Migracjami PAN
Citation: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 4 (2012), s. 39-56
Abstract: Kwestie poczucia tożsamości narodowej młodzieży są częścią szerszych badań prowadzonych wśród uczniów szkół średnich z polskim językiem nauczania w Republice Białorusi, na Ukrainie oraz w Republice Czeskiej. W niniejszym tekście rozważania skupię wokół zagadnień związanych z poznaniem miejsca identyfikacji narodowej w tożsamości wielowymiarowej. Omówię zatem wyniki badań dotyczących profili identyfikacyjnych dominujących wśród badanych. Kolejne kwestie związane będą z kryteriami decydującymi - zdaniem uczniów - o byciu polakiem. Strategie identyfikacyjne wiążą się z posiadaniem ojczyzny. Grzegorz Babiński dokonując operacjonalizacji tożsamości narodowej wskazuje na składnik ocenny - uznanie pewnych faktów za szczególnie ważne, własne. Poruszę również zatem kwestie deklaracji badanych dotyczące języka uznawanego przez nich za swój ojczysty. Założenia teoretyczne badań poczucia tożsamości młodych ludzi będących członkami polskich mniejszości narodowych - żyjących od wielu pokoleń poza granicami macierzy jest uwarunkowane szeregiem czynników. Teorią przydatną do ich uporządkowania jest Teoria Zachowań Tożsamościowych (TZT) Tadeusza Lewowickiego.
Description: Kierownik projektu badawczego habilitacyjnego: Poczucie tożsamości młodzieży i jego uwarunkowania (studium polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu w perspektywie porównawczej). Czas realizacji: 2010 – 2012; nr grantu: N N106 324339.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9049
ISSN: 0137-303X
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grabowska_Profile_identyfikacyjne_uczniow_ze_szkol.pdf562,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons