Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9056
Title: XXXIX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Biblioteka dla dydaktyki II” (Chorzów, 11 czerwca 2018 r.)
Authors: Muc, Agata
Keywords: biblioteka; dydaktyka
Issue Date: 2019
Citation: Nowa Biblioteka, nr 1 (2019), s. 179-184
Abstract: Wspieranie dydaktyki to podstawowa funkcja bibliotek akademickich, pedagogicznych, szkolnych i publicznych. W dobie dynamicznego rozwoju technologii informacyjno‑komunikacyjnych instytucje te zmuszone są do poszukiwania innowacyjnych form działania, odpowiadających aktualnym i przyszłym potrzebom nauczycieli, studentów i uczniów. Natomiast poszukiwanie nowego miejsca dla bibliotek w przestrzeni edukacyjnej i społecznej wymaga wymiany doświadczeń, teoretycznego wsparcia bibliotekoznawców i informatologów, propagowania najlepszych praktyk, innowacyjnych pomysłów i różnorodnych sposobów ich realizacji. Tego rodzaju cele postawili sobie organizatorzy drugiej konferencji z cyklu „Biblioteka dla dydaktyki”, która odbyła się 11 czerwca 2018 r. w Chorzowie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9056
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muc_XXXIX_Forum_Sekcji_Bibliotek_Szkol_Wyzszych.pdf437,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons