Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/906
Tytuł: Komputerowe wspomaganie gromadzenia i analizy danych z mikromacierzy oligonukleotydowych w badaniach ekspresji genów
Autor: Tkacz, Magdalena
Wilczok, Adam
Słowa kluczowe: Mikromacierz; Hurtownia danych; Ekspresja genów; Analiza danych
Data wydania: 2008
Źródło: Zarządzanie i Technologie Informacyjne, T. 3 (2008), s. 185-199
Abstrakt: A relatively new method o f biomedical data acquisition - microarray technology and an example o f computational capacity possibilities for filtering o f microarray data were described. The types o f microarrays used and subsequently microarray experiment steps were discussed. Such kind of experiments makes possible finding changes in gene expression in living cells effected by drugs and other xenobiotics to check the cell resistance or sensibility. Some terms necessary for understanding gene expression and its importance were explained. A proposal o f the data warehouse solution, developed with special attention for storage and the analysis o f microarray data was presented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/906
ISSN: 1732-3517
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WINOM)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tkacz_Komputerowe_wspomaganie_gromadzenia_i_analizy_danych.pdf444,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons