Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/907
Tytuł: Zarządzanie informacją osobistą
Autor: Tomaszczyk, Jacek
Słowa kluczowe: Zarządzanie informacją; Nowoczesne technologie informacyjne
Data wydania: 2008
Źródło: D. Pietruch-Reizes (red.), "Zarządzanie informacją w nauce" (S. 134-145). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Information growth and development of information and communication technology have made users store more and more fragmented information. Users store hundreds of gigabytes of data in various formats on hard disks, memory sticks, music players, digital cameras and mobile phones. If the user wants to make a full use of the information stored, he needs to employ special methods and tools for organizing and retrieving it. The paper discusses the problems users have to face while storing, processing and retrieving personal information and presents developments for managing it in an effective way.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/907
ISBN: 9788322617557
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tomaszczyk_Zarzadzanie_informacja_osobista.pdf527,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons