Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9085
Title: III Ogólnopolska Konferencja dla Bibliotekarzy "Biblioteki otwarte na zmiany - rozwijanie kompetencji kluczowych w bibliotekach" (Bytom, 23 października 2018 r.)
Authors: Kosik, Edyta
Keywords: Biblioteki; kompetencje
Issue Date: 2019
Citation: Nowa Biblioteka, nr 1 (2019), s. 195-198
Abstract: 23 października 2018 r. w Bytomiu miała miejsce III Ogólnopolska Konferencja dla Bibliotekarzy pt. „Biblioteki otwarte na zmiany – rozwijanie kompetencji kluczowych w bibliotekach”. Jej organizatorami były: Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Studenckiego w Bytomiu, Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej‑Curie w Bytomiu oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Spotkanie zostało podzielone na dwie części: sesje wykładowe oraz odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, zaś warsztaty w Technikum nr 4.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9085
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosik_III_Ogolnopolska_Konferencja_dla_Bibliotekarzy.pdf430,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons