Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/913
Tytuł: O obcości w doświadczaniu Japonii
Autor: Kunce, Aleksandra
Słowa kluczowe: Lucjan Wolanowski; Reportaże podróżnicze
Data wydania: 2009
Źródło: D. Rott, M. Kubik (red.), "Wokół reportażu podróżniczego. T. 3, Lucjan Wolanowski (1920-2006)" (S. 76-93). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The considerations on alienation and Japan by Lucjan Wolanowski are made in two directions. The author makes an attempt to present the main anthropological problem in relation to the experience of alienation. She asks about the parameters of anthropological thinking, as well as the repertoire of experiences Wolanowski had when traveling across the foreign territory. The aim of the work is to point to the epistemological and ethic entanglement while traversing the foreign world.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/913
ISBN: 9788322618028
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kunce_O_obcosci_w_doswiadczaniu_Japonii.pdf495,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons