Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/918
Tytuł: Kilka uwag do genealogii Elżbiety Pileckiej-Granowskiej i jej rodziny
Autor: Niemczyk, Katarzyna
Słowa kluczowe: Elżbieta Pilecka-Granowska; Genealogia
Data wydania: 2009
Źródło: Średniowiecze Polskie i Powszechne, T. 1 (2009), s. 138-151
Abstrakt: The aim of the article is to bring the so far poorly examined history of Elżbieta Pilecka- -Granowska, the third wife of Władysław Jagiełło, closer, both before their marriage and also the explanation of genealogical issues connected with her earlier husbands. Elżbieta Pilecka was a daughter of Otto from Pilica and Jadwiga Melsztyńska — a godmother of the king Władysław Jagiełło. Born after 1370, she had to be endowed with an outstanding beauty, taking into account the interest she aroused. Captured by Wiseł Czambor, a Silesian knight, and then recaptured and married by Jan from Jicin, deriving from a Czech family of Odrowąż, an advocate of Jagiełło, turned out to be the son of Dziersław from Kravar, not Laczek from Kravar, as it was assumed. However, Wiseł did not give in. Knowing that Jan from Jicin acted according to the monarchy’s order, he decided to take revenge, entering into an alliance with Teutonic Knights. Besides, he came to Kraków in order to search, as Jan Długosz has it, justice or revenge on Jan from Jicin. The latter, making use of the monarchy’s support, and the etiquette of “a traitor” attached to Czambor, killed a competitor, and, blessed by Jagiełło, married Elżbieta. After Jicinski’s death, in 1394/1395, Elżbieta married Wincenty from Granów. Additionally, the article explains the origins of Jan from Jicin and Jan from Jicin junior.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/918
ISSN: 2080-492X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niemczyk_Kilka_uwag_do_genealogii_Elzbiety_Pileckiej_Granowskiej.pdf445,1 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons