Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/922
Tytuł: Szafrańcowie, Koniecpolscy, Koziegłowscy, Chrząstowscy : nieznane koligacje i ich wpływ na funkcjonowanie sceny politycznej w okresie panowania Władysława Jagiełły
Autor: Sperka, Jerzy
Słowa kluczowe: Rodziny możnowładcze; Średniowiecze polskie
Data wydania: 1999
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Średniowiecze Polskie i Powszechne, T. 1 (1999), s. 134-152
Abstrakt: Potrzeba badań związków między czołowymi rodzinami możnowładczymi jest sprawą bezdyskusyjną. Wiedza ta jest nie tylko potrzebna do wyjaśnienia pokrewieństw i powinowactw między czołowymi rodzinami polskiego średniowiecza. Bez tych wiadomości nie jesteśmy w stanie w prawidłowy sposób wyjaśnić procesów zachodzących na scenie politycznej. Wiadomo przecież, iż na kształtowanie się obozów i stronnictw politycznych bardzo duży wpływ miały szeroko rozumiane związki rodzinne. Celem niniejszego artykułu będzie prezentacja nieznanych koligacji między czterema rodzinami, zaliczanymi do elity władzy okresu Władysława Jagiełły, a mianowicie między Szafrańcami, Koniecpolskimi, Koziegłowskimi i Chrząstowskimi
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/922
ISSN: 2080-492X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sperka_Szafrancowie_Koniecpolscy_Kozieglowscy.pdf1,04 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons