Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/922
Title: Szafrańcowie, Koniecpolscy, Koziegłowscy, Chrząstowscy : nieznane koligacje i ich wpływ na funkcjonowanie sceny politycznej w okresie panowania Władysława Jagiełły
Authors: Sperka, Jerzy
Keywords: Rodziny możnowładcze; Średniowiecze polskie
Issue Date: 1999
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Średniowiecze Polskie i Powszechne, T. 1 (1999), s. 134-152
Abstract: Potrzeba badań związków między czołowymi rodzinami możnowładczymi jest sprawą bezdyskusyjną. Wiedza ta jest nie tylko potrzebna do wyjaśnienia pokrewieństw i powinowactw między czołowymi rodzinami polskiego średniowiecza. Bez tych wiadomości nie jesteśmy w stanie w prawidłowy sposób wyjaśnić procesów zachodzących na scenie politycznej. Wiadomo przecież, iż na kształtowanie się obozów i stronnictw politycznych bardzo duży wpływ miały szeroko rozumiane związki rodzinne. Celem niniejszego artykułu będzie prezentacja nieznanych koligacji między czterema rodzinami, zaliczanymi do elity władzy okresu Władysława Jagiełły, a mianowicie między Szafrańcami, Koniecpolskimi, Koziegłowskimi i Chrząstowskimi
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/922
ISSN: 2080-492X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sperka_Szafrancowie_Koniecpolscy_Kozieglowscy.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons