Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9223
Title: Miejsce, w którym zamieszkanie i rekoncyliacjaznowu są możliwe : o antropologii miejsca postindustrialnego
Authors: Kunce, Aleksandra
Keywords: miejsce postindustrialne; dizajn; design; postindustrial; filozofia miejsca; antropologia miejsca
Issue Date: 2018
Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katerdra
Citation: A. Kunce (red.), "Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych : od dizajnu do zakorzenienia" (S. 17-68). Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katerdra
Abstract: "Czym jest miejsce postindustrialne? Szukając zakorzenienia, nie gloryfikujemy bezkształtnej przestrzeni, gdyż chcemy dostrzec miejsce i dom, nawet po stronie tego, co wydaje się wymykać naszemu umiejscowieniu. Skoncentrowanie na mi e j s c u postindustrialnym, a nie przestrzeni postindustrialnej, już w tle sytuuje wiedzę oikologiczną, w której oikos wciąż stanowi zobowiązujące zadanie rozpościerające się przed człowiekiem. Odnawia myślenie o powadze i dyscyplinie miejsca jako domu, ale nigdy o dyktaturze czy królestwie swojskości. 18 Aleksandra Kunce Bez szczelin poluzowujących dom i bez otwarcia nie byłoby zamieszkiwania. Kiedy Martin Heidegger w swoim wykładzie z 1951 roku upomina się o ponowne rozpoznanie relacji zamieszkiwania i budowania, to tym samym upomina się o dom: „Być człowiekiem oznacza być na Ziemi jako Śmiertelny, oznacza: mieszkać. Dawne słowo bauen (budować), które mówi, że człowiek jest, o ile mieszka, oznacza jednak zarazem: otaczać opieką, czyli uprawiać rolę (den Acker bauen), hodować winną latorośl (Reben bauen)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9223
ISBN: 978-83-66107-19-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kunce_Miejsca_w_ktorym_zamieszkanie_i_rekoncyliacja_znowu_sa_mozliwe.pdf7,23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons