Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/923
Tytuł: Koligacje małżeńskie Dziersława i Jana Rytwiańskich herbu Jastrzębiec : przyczynek do genealogii możnowładztwa małopolskiego w XV wieku
Autor: Czwojdrak, Bożena
Słowa kluczowe: Genealogia możnowładztwa małopolskiego
Data wydania: 1999
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Średniowiecze Polskie i Powszechne, T. 1 (1999), s. 190-203
Abstrakt: Postacie Dziersława i Jana z Rytwian herbu Jastrzębiec są znane wszystkim badaczom elit władzy Polski piętnastowiecznej. Poświęcono im obszerne biogramy pióra W. Fałkowskiego w Polskim słowniku biograficznym, a ich działalność przewija się na marginesie wielu opracowań dotyczących panowania Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka. W opublikowanym ostatnio artykule ukazałam wywód genealogiczny rodziny z Rytwian, w którym pominęłam — zdając sobie sprawę z obszerności tematu — kwestię małżeństw Dziersława i Jana. Ponieważ wnosi ona ważne informacje do genealogii Rytwiańskich, poświęciłam jej poniższy artykuł.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/923
ISSN: 2080-492X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czwojdrak_Koligacje_malzenskie_Dzierslawa.pdf758,25 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons