Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/923
Title: Koligacje małżeńskie Dziersława i Jana Rytwiańskich herbu Jastrzębiec : przyczynek do genealogii możnowładztwa małopolskiego w XV wieku
Authors: Czwojdrak, Bożena
Keywords: Genealogia możnowładztwa małopolskiego
Issue Date: 1999
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Średniowiecze Polskie i Powszechne, T. 1 (1999), s. 190-203
Abstract: Postacie Dziersława i Jana z Rytwian herbu Jastrzębiec są znane wszystkim badaczom elit władzy Polski piętnastowiecznej. Poświęcono im obszerne biogramy pióra W. Fałkowskiego w Polskim słowniku biograficznym, a ich działalność przewija się na marginesie wielu opracowań dotyczących panowania Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka. W opublikowanym ostatnio artykule ukazałam wywód genealogiczny rodziny z Rytwian, w którym pominęłam — zdając sobie sprawę z obszerności tematu — kwestię małżeństw Dziersława i Jana. Ponieważ wnosi ona ważne informacje do genealogii Rytwiańskich, poświęciłam jej poniższy artykuł.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/923
ISSN: 2080-492X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czwojdrak_Koligacje_malzenskie_Dzierslawa.pdf758,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons